Risk Analizi Nedir?

Risk Analizi Nedir?

Risk Analizi Stratejik kararlarda ele alınan değişkenle ilgili olan riskin kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan yöntemlerin bütünüdür. Başka bir ifade ile, ilgi duyulan değişkene ilişkin kestirim, olasılık dağılımı biçiminde ortaya konur...

devamı için lütfen tıklayın...

Risk Analizi Hizmeti

Risk Analizi Hizmeti

Risk Analiz hizmeti sırasında önce bilgi varlıklarının envanteri çıkartılır, yapılan özel bir elemenin ardından tehditler, zayıf noktalar ve bunlara karşılık gelen riskler belirlenir. Risklerin sıralanmasının ardından, öncelikli riskler belirlenir ve alınması ...

devamı için lütfen tıklayın...

Cezai Müeyyideler

Cezai Müeyyideler

Kanunun 10 uncu maddesi gereğince, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yükümlülük tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır. Aksi halde aynı yasanın 26 ıncı maddesinin...

devamı için lütfen tıklayın...

Mevzuat ve Cezalar

Mevzuat

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal....

devamı için lütfen tıklayın...

Risk Analizi Trabzon | Risk Analizi Erzurum | Risk Analizi İzmir | İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu | İşyeri Hekimliği Kursu
designed by gunerkan 2013 izmir